ყაბალახი, ბეჟი ბუკლე, შავი სირმით, ბუნებრივი ქვით

85.00

www.StarBag.ge