ყაბალახი, ფირუზისფერი ბუკლე, ჭრელი კონტურით, ბუნებრივი ქვით

85.00

www.StarBag.ge